Domar Development

Polityka prywatności

 

  1. Serwis internetowy www.domardevelopment.pl oraz powiązane z nim strony (do których przejść można bezpośrednio z witryny www.domardevelopment.pl, czyli www.krzycka.pl, www.krysztalowa2.pl oraz www.komorowice3.pl) gromadzi dane osobowe dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy użytkownik dobrowolnie zadecyduje o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób udzieli odpowiedniej zgody.
  2. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy bądź rezerwacyjny serwisu lub zamawiając newsletter użytkownik udostępnia operatorowi swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik.
  3. Skorzystanie z formularza lub zamówienie newslettera, bądź z innego sposobu przekazania danych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) przez DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS 0000373921, REGON 02142678300000, NIP 8971769316 w celu przedstawienia informacji związanych z pytaniem zadanym w formularzu oraz w celach marketingowych lub w celu obsługi zamówienia bądź innych form obsługi klienta.
  4. Administratorem danych osobowych jest DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS 0000373921, REGON 02142678300000, NIP 8971769316. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bez ograniczeń czasowych.
  5. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz według warunków udzielonych przez zgodę użytkownika, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tych danych organom władzy państwowej lub sądowej.
  6. Udostępniając swoje dane osobowe w sposób opisany powyżej użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych od DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. (oraz jej oddziałów i spółek powiązanych, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na udostępniony w formularzu adres e-mail. Wszelkie zmiany powyższej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie.
  7. DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. nie zamierza zbierać danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli wbrew tym intencjom osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Centrum Ustawień Prywatności